1.     فعال باشید. اقدام به کار کنید واهل عمل باشید نه گریزان ازآن.

2.  صبر نکنید تا اوضاع مساعد شود. زیرا هیچ وقت نمی شود. همیشه موانع و مشکلات آینده را در نظر داشته باشید که هر زمان بر سر راهتان قرار گرفتند با آنها مقابله کنید.

3.  به یاد داشته باشید که ایده ها نمی توانند به تنهایی موجب موفقیت شوند. آنها زمانی ارزش پیدا میکنند که رویشان کاری صورت گیرد.

4.  از حرکت برای برطرف کردن ترس وایجاد اعتماد به نفس استفاده کنید.از هر کاری که وحشت دارید همان را انجام دهید.ترستان برطرف می شود. امتحان کنید وببینید.

5.  به یاری هدف موتور ذهن خود را به کار بیندازید. صبر نکنید خلاقیتتان شما را حرکت دهد. اقدام کنید- بکاوید- آن وقت می بینید که خودتان خلاقیتتان را به حرکت در آورده ای.

6.  بر حسب زمان حال فکر کنید. فردا _ هفته بعد _ بعدا" و لغات مشابه آن اغلب مترادف کلمه شکست و موکول به هرگز است. از آن دسته افرادی باشید که می گویند (( باید همین الآن شروع کنیم. ))

7.     بلافاصله دست به کار شوید. وقت خود را برای ایجاد آمادگی در کار تلف نکنید. به جای آن کار را شروع کنید.

8.  پیشقدم شوید. پیشتاز باشید. قاطعانه کارها را انجام دهید. همیشه داوطلب باشید. نشان دهید که برای عمل کردن توانایی و بلند پروازی بسیار دارید.