ورزش بهترین راه درمان آرتروز

تحقیقات اخیر نشان مى دهد، بهترین و موثرترین روش درمانى آرتروز انجام تمرینات ورزشى منظم است.‌‌‌ بنا به اعلام محققان تمرینات ورزشى منظم مى تواند مخصوصا در درمان آرتروز ناحیه زانو بسیار مفید باشد.‌‌‌‌‌گروهى از دانشمندان استرالیایى با بررسى نتایج مربوط به 18 سرى مطالعات گوناگون در زمینه درمان آرتروز دریافتند، انجام تمرینات منظم ورزشى و بالاخص تمرینات قدرتى راهى مفید در درمان آرتروز ناحیه زانو است.‌‌‌‌‌در این سرى مطالعات گسترده، پژوهشگران بیش از 2800 بیمار 55 تا 74 ساله مبتلا به انواع گوناگون آرتروز را مورد بررسى قرار داده بودند.‌‌‌    

 

منبع :  سلامت نیوز