در مصرف سوخت، انواع آلاینده‌ها و تعداد تصادفات دارای رتبه‌های جهانی هستیم.
در سال ۱۳۵۵ مصرف بنزین در فرانسه ۶ برابر ایران بود در صورتی که بعد از گذشت ۳۶ سال، مصرف بنزین در ایران دو برابر فرانسه شده است.   هر خودرو در اروپا روزانه حدود ۳ لیتر و در آمریکا روزانه حدود ۴ لیتر بنزین مصرف می‌کند، اظهار کرد: این رقم در ایران بیش از ۱۰ لیتر است و به عبارتی هر خودروی ایرانی بیش از دو برابر متوسط جهانی بنزین مصرف می‌کند. این اعداد و ارقام واقعیات ملموس جامعه ما هستند که اطلاع از آن‌ها برای مردم ما می‌تواند به اصلاح بسیاری از رفتارهای غلط رانندگی و بهبود فرهنگ ترافیک منجر شود
.


منبع: معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران