نیشابور

از معدود شهرهای دیرپای و پرآوازه تمدن ایران و تمدن اسلامی است . هم در تمدن ایران در قبل از اسلام و هم در تمدن پر ملکات فاضله اسلام دارای پایگاهی ویژه است . در قبل ازاسلام یکی از سه شهر مقدس ایران زمین بوده است که یکی از سه معبد بزرگ آیینی مزدیسنا زائران سراسر فلات ایران را بخود می خوانده است . در بعد از اسلام نیز با تأسیس اولین دانشگاه های آن تمدن شکوهمند به شایسته ترین شیوه در ساختار آن فعالانه شرکت داشته است . ضمن اینکه اولین پایتخت ایران در دوره اسلامی بوده است و تا ایلغار هستی سوز مغول در 618 همیشه پایتخت فرهنگی ایران بوده است . مشاهیر آن تا اوائل قرن ششم هجری بیش از 4000 ستاره قدر اول ایران وتمدن اسلام است که بر تارک تاریخ می درخشند . در میان خیل پر شمار نام آوران به پزشکان بزرگی بر می خوریم که هر یک از مفاخر بلند آوازه آن تمدن بوده اند .

1- بروزیه طبیب قرن 6 میلادی

2- ابوسهل سعید بن عبدالعزیز نیلی قرن 4 هجری

3- مسعود بن سعید نیلی قرن 4 هجری

4- ابن ابی صادق کالبد شناس و از شاگردان ابن سینا و ملقب به بقراط ثانی در قرن پنجم هجری

5- جناب دکتر فرید حسینی یکی از نام آوران عرضه ایمونولوژی و...

6- جناب پروفسور حسینی صادقی جراح بزرگ قلب و عروق

حسن نظریان - پژوهشگر تاریخ نیشابور