سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.

سوگند می خورم که حداکثر توانم را به کار گیرم تا نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.

سوگند می خورم تا به ثروت نامحدود خداوند اعتقاد پیدا کنم و هیچگاه شخصی تنگ نظر نباشم.

سوگند می خورم بیش از پیش به میهنم عشق بورزم و در راه توسعه آن تلاش نمایم.

سوگند می خورم ...........

farhangemeli.com

سوگندنامه

سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.

سوگند می خورم که حداکثر توانم را به کار گیرم تا نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.

سوگند می خورم تا به ثروت نامحدود خداوند اعتقاد پیدا کنم و هیچگاه شخصی تنگ نظر نباشم.

سوگند می خورم بیش از پیش به میهنم عشق بورزم و در راه توسعه آن تلاش نمایم.

سوگند می خورم که به این باور و اعتقاد برسم که انسان ها گوناگون هستند و نظرات، اعتقادات و شخصیت های گوناگونی دارند و درک کنم که این تفکر غلطی است که انتظار داشته باشم، همه باید مثل من باندیشند.

سوگند می خورم که تا حد توانم، خود تلاش تلاش کنم و برای ساختن و پیشرفت کشورم منتظر کسی نباشم.

سوگند می خورم که به این باور شخصی برسم که آنگونه رفتار کنم که خود را برای همه مردم تاثیر گذار بدانم.

سوگند می خورم که دیگر برای خودم زندگی نکنم و به این باور برسم که زندگی همه ما مردم به هم گره خورده است و توسعه پیشرفت تک تک ما در گرو کمک به یکدیگر است نه خودبینی و خودخواهی !

سوگند می خورم به انجام کار گروهی عادت کنم زیرا که تجربه نشان داده است، موفقیت از آن مردمی است که با هم هستند و کارهایشان را گروهی پیش می برند تا به تنهایی.

سوگند می خورم به قوانین احترام بگذارم و از قانون گریزی بپرهیزم، زیرا که اساس توسعه بر اساس قانون مداری است.

سوگند می خورم که نسبت به همه احترام گذارم و اصول معاشرت را در ارتباطاتم با دیگران رعایت نمایم.

سوگند می خورم که تا جایی که می توانم اهل گذشت و فداکاری باشم.

سوگند می خورم با خلوص نیت، برای همه اصلاح، خیر و خوشی بخواهم.

سوگند می خورم تا با عمل و رفتارم تحول و موفقیت برای کشورم را از جان و دل بخواهم.

سوگند می خورم تا مطالعه و کتاب خوانی را از اساسی ترین وظایف خود بدانم و به معنای واقعی آن را غذای روح بدانم.

سوگند می خورم که اگر اشتباهی از جانبم رُخ داد آن را بپذیرم و از بابت آن عذرخواهی نمایم.

سوگند می خورم که احساساتی، دهن بین و مقلدی بی چون و چرا نباشم و در رابطه با آنچه که به من می رسد، بیاندیشم و راجع به آن در حد و توانم تحقیق و بررسی نمایم، سپس بپذیرم.

سوگند می خورم که کسی و یا اندیشه ای را بت نکنم به شکلی که هیچ پذیرشی از حرف هایی متفاوت و یا مخالف با آن، نداشته باشم!

سوگند می خورم که از هر گونه پیش داوری بپرهیزم، همه سخن ها را بشنوم، سپس قضاوت نمایم.

سوگند می خورم که در برخورد با مسائل مختلف، استدلال خواهی و منطق را جایگزین خرافه برستی نمایم.

سوگند می خورم که با تلاش و کوشش زندگی را بیش از پیش جدی بگیرم.

سوگند می خورم که تاریخ کشورم را تا حد توانم و در همه ابعاد آن حفظ نمایم.

سوگند می خورم که در اُمور زندگی از مصلحت اندیشی شخصی و حزب باد بودن بپرهیزم.

سوگند می خورم که بیش از پیش اهل کار و تلاش و کوشش شوم.

سوگند می خورم که نخبگان را قدر بدانم و کارها را به اهلش بسپارم و بپرهیزم از غصب جایگاهی را که می دانم بهتر از من برای آن وجود دارد.

سوگند می خورم که بیش از آنکه اهل حرف زدن باشم، اهل عمل شوم.

سوگند می خورم نسبت به مسائل جامعه، خودم را مسئول بدانم و نسبت به عملکردم پاسخگو باشم.

سوگند می خورم که تلاش نمایم تا برموانع و مشکلات غلبه نمایم تا اینکه از کنار آنها بگذرم و یا اجازه بدم که آن موانع مرا متوقف سازند.

سوگند می خورم تا با اراده ای قوی در حل مسائل پیشتاز و پیشرو باشم.

سوگند می خورم که ظاهر بین و کوته نظر نباشم.

سوگند می خورم از هر گونه افراط و تفریط دست بردارم و در اُمور اعتدال گرا باشم.

سوگند می خورم که تا می توانم به جای تخریب این و آن، بسازم و با این ساختن به پیشرفت و توسعه کمک نمایم.

سوگند می خورم که برای هدف هایم هر چند مقدس و نیکو، هر وسیله و روش و رویه ای را برای رسیدن به آن توجیه ننمایم.

سوگند می خورم از هر گونه خودبزرگ بینی کاذب و منفی دوری نمایم.

سوگند می خورم که با همت و اراده، دانش و آگاهی هایم را افزایش دهم زیرا که دانش کلید موفقیت است.

سوگند می خورم که از غفلت بپرهیزم و فرصت های بیشماری را که در اختیارم هست به نفع کشورم و مردمم دریابم.

سوگند می خورم که هر حرف و سخنی را به دلایلی سطحی و غیر منطقی نپذیرم.

سوگند می خورم که به این درک برسم که هر معلولی، علتی دارد.

سوگند می خورم از عمل بسیار ناپسندی چون دروغ گفتن، بپرهیزم.

سوگند می خورم که نسبت به مسائل پیرامونم بی تفاوت نباشم.

سوگند می خورم که با تلاشم از همه صفات نکوهیده دوری نمایم و در راستای تکامل اخلاقی خویش گام بردارم.