با توجه به استقبال جامعه ورزشی و خصوصا جوانان عزیز و گرامی:

مشخصات کامل خود را به ای میل اینجانب :  313mmx@gmail.com  ارسال نمایید.

لازم به ذکر است:

  • مسئولیت بردن شما با گروه بوده ولی برگشت به علت بروز اتفاقات غیر مترقبه به عهده عضو میباشد.
  • کوه رفتن با ارش یعنی صفا , صممیمیت و هیجان, این مرام ارش است و بس.

رهبری ارش