آموزش پارکور در کوهستان به نسل جوان - گروه کوهنوردی همیشه پیروز آرش.