• بازدید و عبور از دره جنیان و روبرو شدن با انها !!!!

  • عبور بدون تجهیزات و بدون کفش از دره مرگ در شب تاریک بدون مهتاب و بدون وسیله روشنائی
  • 14 ساعت کوهپیمائی در منطقه ناشناخته 7صبح الی 9 شب
  • همراه بودن کودک 12 ساله در کل مسیر بدون حتی یک شکایت و ابراز ناراحتی از طرف وی
  • کوه پیمائی ، صخره نوردی ، صحرانوردی ، در ارتفاعات 3 شهرستان در یک روز(ارتفاعات اکبراباد ازتوابع کاشمر، شررود از توابع نیشابور، دافی از توابع تربت حیدریه)
  • توقف : 20 دقیقه برای نهارو صبحانه – 5 دقیقه برای نماز ظهرو عصر

برای خیلی خواندن این مطالب کمی باور نکردنی است !!! به امتحانش می ارزد . حضور کلیه افراد از سراسر جهان برای دیدن این گروه را خوش آمد می گوئیم..