باب هوپر قهرمان شنا به ندرت در مسابقه‌ای می‌باخت. یک روز دلیل موفقیت او را پرسیدند، در پاسخ گفت:" ... هر روز قبل از شروع مسابقه، فیلمی را در ذهنم به نمایش می‌گذارم. در این فیلم خودم را می‌بینم که وارد سالن می‌شوم و سه هزار طرفدار ایستاده هورا می‌کشند. می‌بینم که نور از آب منعکس می‌شود. بوی کلر را استشمام می‌کنم و احساس هیجان به من دست می‌دهد.

 

صدای گلوله شروع را می‌شنوم و به درون آب شیرجه می‌روم و اولین حرکت شنای پروانه را انجام می‌دهم. حرکاتم را در آب حس می‌کنم، بعد حرکت بعدی را انجام می‌دهم و بعد بعدی. به لبه استخر نزدیک می‌شوم، می‌چرخم و حرکت‌های کوتاه کرال پشت را انجام می‌دهم. هرچه پایم را محکم‌تر می‌کوبم سریعتر پیش می‌روم. بعد شنای رو به سینه انجام می‌دهم. این بهترین حالت شنای من است که آن را انجام می‌دهم. بعد با موفقیت به پایان می‌رسانمش و می‌بینم که برنده شده‌ام!

 

این فیلم را قبل از شروع مسابقه در ذهنم بیست، سی یا چهل بار می‌بینم. وقتی مسابقه شنا شروع می‌شود، آن را اجرا می‌کنم و برنده می‌شوم."

 به نقل از کتاب "ذهنت را بیدار کن"