اعتماد به نفس یعنی;

 - آمادگی جهت فراگیری و آموزش از هرکس در هرکجا !

 - گوش دادن به نظرات انتقادی دیگران با رویی گشاده !

 - می توان به آسانی و با تلاش و مشورت از عهده هرکارجدیدی   بر آمد !

 - برای قبول عقاید و نظرات جدید , همچنین موفقیت یاشکست و تلاش مجدد همیشه آماده بود !

 

 اعتماد به نفس یعنی ,

 - نگاه مثبت به زندگی داشتن !

 - پذیرفتن نقاط ضعف خود و این که هیچ کس کامل نیست و همه انسانها دارای نقاط ضعف و قوت هستند !

- احترام گذاشتن به خود و دیگران!

 - تحسین کردن دیگران و تحسین دیگران را پذیرفتن !

 - اعتمادبه نفس حقیقی همیشه از درون سرچشمه میگیرد نه از بیرون ! از تعهدی که به خود دارید ناشی میشود, تعهدی راکه هرچه را که میخواهید و ضروری است انجام خواهید داد!

 اقتباس از : وبلاگ قدرت تفکر مثبت , جادوی انرژی مثبت