برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی، دود منتشره از قلیان حاوی مقدار زیادی مواد سمی است. این مواد به عنوان عوامل اصلی بروز سرطان ریه، بیماری‌های قلبی- عروقی و سایر بیماری‌ها شناخته شده‌اند. نیکوتین حاصل از دود قلیان، همانند سایر مواد دخانی اعتیادآور است.

اسانس‌ها و عطرهای استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه‌ای، حاوی هزاران ماده سمی و کشنده است.
  مصرف‌کنندگان قلیان در هر بار مصرف، دود بسیار زیادی را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت می‌کنند. با وجود اینکه بخشی از نیکوتین موجود در دود قلیان در اثر عبور از آب جدا می‌شود، میزان نیکوتین دریافتی در افراد مصرف‌کننده قلیان به اندازه‌ایست که وابستگی ایجاد می‌کند.
افراد سیگاری به طور متداول 8 تا 12 نخ سیگار در روز مصرف می‌کنند و به طور متوسط با 40 تا 75 پک در روز، حدود 0،5 تا 0،6 لیتر دود استنشاق می‌کنند. این در حالی است که مصرف‌کننده قلیان در هر وعده مصرف که به طور متداول 20 تا 80 دقیقه طول می‌کشد، حدود 50 تا 200 پک می‌زند و هر یک پک حاوی تا یک لیتر دود است.

به عبارت دیگر از نظر مواجهه و استنشاق دود، هر فرد مصرف‌کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ یا بیشتر سیگار، دود دریافت می‌کند. مصرف‌کنندگان قلیان و اطرافیان آنها که در معرض دود تحمیلی آن قرار دارند، همچون مصرف‌کنندگان سیگار مبتلا به انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی- عروقی، تنفسی و اثرات سوء آن بر بارداری خواهند شد.
میزان منوکسیدکربن، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطانزای منتشره از احتراق ذغال و یا مواد ایجادکننده حرارت در قلیان، در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر از اثرات سوء آن، چه برای مصرف‌کننده و چه افراد در معرض دود تحمیلی است. این در حالیست که احتمال انتقال بیماری از راه دهان و دندان آلوده، در اثر استفاده مشترک از قلیان، همچون سل و هپاتیت قابل تامل است.

 منبع : مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات