حضور غایب و غیبت حاضر

 

 

 

نگاهی مسئولانه  و واقعی به مسئله غیبت

عمری است که از حضور او جا ماندیم     در غربت سرد خویش تنها ماندیم

او منتظر است تا که ما برگردیم              ماییم که در غیبت کبری ماندیم


در حدیثی از پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) آمده است :

 من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه

هر کس امام زمانش را نشناخته باشد و بمیرد ... به مرگ جاهلیت مرده است !

 

  مهدی جان ...  

 

           آه که 1500 سال پیش حسین (ع) گفت : هل من ناصر ینصرنی ؟ و 72 نفر لبیک گفتند !

 وای بر من مسلمان که تو 1500 سال هر روز گفتی هل من ناصر ینصرنی ؟

                                               و من فقط گریه کردم !

 باز تو گفتی هل من ناصر ینصرنی ؟

                           و من ندبه خواندم و نشستم و فرج خواندم و به انتظار نشستم !

                           و 313 نفر نشدیم تا تو بیایی ! و نجاتمان دهی از تباهی !

 

دوستان بیایید به انتظار ننشینیم ! به انتظار بایستیم !

 

 یادمان رفت که کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا !

                             مردم بیایید حسین زمانه را بشناسیم

 و بیایید مروان زمانه نباشیم ! و اگر حانی ابن عروه نشدیم ... حرابن ریاحی  شویم !

نه شمر زمانه !

 بسوی او با عشق حرکت کنیم ! چرا که بی عشق این راه به سر انجام نخواهد رسید !

 


 

          منبع: http://entezaredoost.blogfa.com با کمی دخل و تصرف