سرزمین هایی روی کره زمین قرار دارند که گویی متعلق به زمین نیستند و بخشی از سیارات دیگرند.

(البته اگر به من باشد میگویم اول بروید به حصار جن ، کوههای بزق تا بفهمید که به قول حافظ   ……      آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. در پست بعدی گوشه ای از آنها را می گزارم.)

جزیره سوکوترا

موقعیت جغرافیایی این جزیره دراقیانوس هند ودر 250 کیلومتری سومالی و 340 کیلومتری یمن واقع شده . وسعت ساحل شنی آن متشکل از سنگهای آهکی و جلگه های مرتفع آن پر از غارهایی به طول 7 کیلومتر است .بلندی کوههای آن به 1525متر می رسد . درختان و گیاهان این جزیره از لحاظ زمین شناختی قدمتی 20 میلیون ساله داشته وبه عنوان جزیره ای بکر ومحصورشده از آب محسوب می گردد.


سرزمین هایی روی کره زمین قرار دارند که گویی متعلق به زمین نیستند و بخشی از سیارات دیگرند.

(البته اگر به من باشد میگویم اول بروید به حصار جن ، کوههای بزق تا بفهمید که به قول حافظ   ……      آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. در پست بعدی گوشه ای از آنها را می گزارم.)

جزیره سوکوترا

موقعیت جغرافیایی این جزیره دراقیانوس هند ودر 250 کیلومتری سومالی و 340 کیلومتری یمن واقع شده . وسعت ساحل شنی آن متشکل از سنگهای آهکی و جلگه های مرتفع آن پر از غارهایی به طول 7 کیلومتر است .بلندی کوههای آن به 1525متر می رسد . درختان و گیاهان این جزیره از لحاظ زمین شناختی قدمتی 20 میلیون ساله داشته وبه عنوان جزیره ای بکر ومحصورشده از آب محسوب می گردد.


سالار دی یویونی در بولیوی


جایی در آمریکای لاتین وجود دارد که انگار زمینی نیست؛ Salar De Uyuni در بولیوی. آنها که این منطقه را دیده اند می گویند یکی از تماشایی ترین چشم اندازهای جهان است. اما دلیل این جذابیت احتمالا کنار هم قرار گرفتن مواردی است مانند اتشفشان های فعال، بیابان نمک.


صخره های جنگلی

Shilin، یا صخره های جنگلی در چین، صخره هایی آهکی هستند که توسط آب فرسایش یافته و تشکیل شده اند.

منبع برای دیدن اصل کامل مقاله :سایت http://www.asriran.com