روشی که امروزه کاربرد وسیعی پیدا کرده تعیین وزن ایده‌آل بر مبنای شاخص توده بدن است. در این روش شاخص توده بدن را با BMI نشان می‌دهند و آن عددی است که از تقسیم کردن وزن (کیلو گرم) به قد (متر) به توان 2 به دست می‌آید.

BMI مجذور قد برحسب متر/ وزن برحسب کیلوگرم =

تقسیم بندی شاخص توده بدن و نوع چاقی

BMI = 20-24/9 وزن متعارف (درجه چاقی = صفر)

BMI = 25-29/9 اضافه وزن (درجه چاقی = یک)

BMI = 30-39/9 چاقی (درجه چاقی = دو)

BMI = 40, >40 چاقی مفرط (درجه چاقی = سه)

  • روش دیگری که می‌توان از طریق آن به تعیین وزن مطلوب دست پیدا کرد عبارت است از:

وزن ایده‌آل مردان = 48 + 7/2 برای هر 5/2 سانتی‌متر بالای 150 سانتی‌متر

وزن ایده‌آل خانم ها = 45 + 5/3 کیلو برای هر 5/2 سانتی‌متر بالای 150 سانتی‌متر

به عدد به دست آمده با توجه به درشتی و یا ریزی جثه فرد مقدار 10%اضافه یا کم می‌شود.

  • به منظور تعیین اندازه استخوانبندی بدن از فرمول:

اندازه مچ دست برحسب سانتیمتر/ قد برحسب سانتیمتر = r

اندازه اسکلت

مقدار r برای مردان

مقدار r برای زنان

کوچک اندام

مساوی یا بزرگتر از 4/10

کمتر از 11

متوسط اندام

بین 6/9 تا 4/10

بین 1/10 تا 11

درشت اندام

کمتر از 6/9

کمتر از 1/10

به موازات تعیین وزن ایده‌آل و جثه افراد، تقسیم‌بندی آن‌ها از بعد نوع انباشتگی چربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که تجمع چربی به صورت فرم سیب یعنی انباشتگی چربی در نواحی شکم و احشا پی‌آمدهای زیانباری را برای مبتلایان به وجود می‌آورند.

برای تعیین نحوه تقسیم و تجمع چربی در بدن می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

دور کمر تقسیم بر دور باسن

چنان چه حاصل آن در خانم‌ها بیشتر از 85/0 و در آقایان بیش از یک باشد دلیل چاقی شکمی یا androide است.

تهیه و تنظیم :واحد علمی گروه کوهنوردی آرش

اقتباس از : سایت persiandiet.com و .....